Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor webstatistieken, gebruikerssessies en om zoekmachine vriendelijke slugs te wijzigen. Als u de site verder bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op deze site. Lees meer Sluiten
 
 
 
tarieven
 
 • Het kennismakingsgesprek (meestal telefonisch) is gratis.
 • Een sessie kost € 80,00. Hetzelfde tarief geldt voor het intakegesprek,  oudergesprekken, een eenmalig consult , gesprekken op school of met andere hulpverleners.
 • Het tarief is inclusief de tijd die nodig is voor de voorbereiding van elk gesprek of sessie alsmede de verwerking van gegevens achteraf, overleg, materialen, administratie en bij- en nascholing.
Afspraken
 • Een sessie duurt een uur. Oudergesprekken een tot anderhalf uur.
 • U ontvangt maandelijkse facturen die u kunt gebruiken voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Betaling graag binnen 8 dagen na factuurdatum.
 • Indien u verhinderd bent, is het prettig als u dat zo snel mogelijk telefonisch doorgeeft. Afspraken die minder dan 24 uur vooraf worden afgezegd, worden in rekening gebracht. 
 • Inhoudelijke informatie wordt (na toestemming van het kind) mondeling via oudergesprekken overgedragen.
 Vergoeding via zorgverzekeraar
 • Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden integratieve kindertherapie (gedeeltelijk) via uw aanvullende verzekering. U kunt zich als ouder(s)/verzorgers rechtstreeks aanmelden. Hiervoor is geen verwijsbrief nodig.
 • Op de site van de beroepsvereniging VvvK vindt u bij vergoedingen  een lijst van zorgverzekeraars die de therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden, afhankelijk van de polis. Informeert u altijd eerst bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden voor vergoeding.
 • Ik ben als zelfstandig gevestigd therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging voor kindertherapeuten, de VvvK. Mijn lidmaatschapnummer is A11-145. 
 • Tevens sta ik ingeschreven in het RBCZ-register (overkoepelende organisatie) als Registertherapeut BCZ®/ HQT (High Quality Therapist) en ben aangesloten bij onafhankelijk SCAG tuchtrecht Licentienummer: 409146R. 
 • Ook ben ik ingeschreven in het SKJ register. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. registratienummer 100017112      
 • AGB-code zorgverlener: 90-042651.
 • Praktijkcode: 90-051439
 • KvK: 5587460.
Vergoeding via de gemeente
 • De therapie kan mogelijk (volledig) vergoed worden als u woonachtig bent in Limburg. De praktijk heeft een dienstverleningsovereenkomst (via Zorg en Co. te Elsloo) met alle gemeenten voor ZiN (zorg in natura). Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van uw huisarts, GGD-jeugdarts, kinderarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin  of van de gemeente waarin U woonachtig bent. 
 • De manier waarop de therapie betaald gaat worden, wordt besproken bij de aanmelding.
 • Ook kunt U het PGB gebruiken om  kinder & jeugdtherapie te bekostigen. U kunt uw gemeente (consulent, gezinscoach of sociaal wijkteam) of CJG-consulent om meer informatie vragen.
Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, is het mogelijk de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten  op te voeren bij uw belastingaangifte.
 
Footer
 Ubaghs Kinder- & Jeugdtherapie Born | info@ubaghskindertherapie.nl | T 06 - 47 38 59 27 fb