Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor webstatistieken, gebruikerssessies en om zoekmachine vriendelijke slugs te wijzigen. Als u de site verder bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op deze site. Lees meer Sluiten
 
 
 
Verwijzers
 
 
 
Kinderen worden altijd aangemeld door de eigen ouders/verzorgers.
Het kan zijn  dat u vanuit uw beroep regelmatig te maken krijgt met kinderen, jongeren en/of jong-volwassenen waarvan u denkt: ‘het gaat niet zo goed met hem/haar’.
Bij onderstaande hulpvragen kan ik mogelijk hulp bieden.
  • last van hoofd- of buikpijn zonder dat er een medische verklaring voor is
  • slecht eten of slapen, zindelijkheidsproblematiek
  • angsten
  • een traumatische of verlies-ervaring meemaken
  • de ouders geven aan dat ze graag extra hulp of advies willen hebben
Ik heb een DVO (DienstVerleningsOvereenkomst) in de vorm van ZiN met Sociaal Domein Maastricht Heuvelland incl.de Gemeente Sittard-Geleen. (Ambulant Individueel  Laag-Midden kortdurend en op aanvraag uitbreidbaar)
Als huisarts, GGD-arts, medisch specialist of via het sociale wijkteam  kunt u het kind/de jongere doorverwijzen, zodat het gezin voor vergoeding in aanmerking komt.
Samenwerking
Ubaghs Kinder & Jeugdtherapie werkt tijdens het begeleidingstraject bij voorkeur samen met de verwijzer of andere betrokken hulpverleners. Deze samenwerking kan pas plaatsvinden  nadat de ouders hiervoor (schriftelijk) toestemming hebben gegeven.
 
Juist met het oog op samenwerking staat Ubaghs Kindertherapie open voor overleg met verwijzers en doorverwijzers en streeft naar een goede positie binnen het zorgnetwerk in de gemeenten rondom Born.
Afstemming, betrokkenheid en een goede communicatie zijn een belangrijke waarde voor mij.
Ik werk kortdurend, systeem- en oplossingsgericht. Meestal volstaan 5-8 sessies met een cliënt. Daarnaast zijn er oudergesprekken of overlegmomenten met andere betrokkenen.
Is er meer specialistische hulp nodig, verwijs ik in overleg door naar andere instanties/disciplines.
 
De verwijzer, meestal de huisarts, zal na afloop van de begeleiding of behandeling schriftelijk over het verloop geïnformeerd worden.
 
Wilt u meer informatie hebben, neem gerust contact met mij op.
 
 
Footer
 Ubaghs Kinder- & Jeugdtherapie Born | info@ubaghskindertherapie.nl | T 06 - 47 38 59 27 fb